Cashback

Het maandelijkse rendement wordt berekend op basis van de som van uw actieve cashbacklicenties. Wanneer het aantal actieve cashbacklicenties toeneemt, neemt de opbrengst toe voor alle actieve licenties.

Cashback-licentietoerekening wordt eenmaal per 30 kalenderdagen gecrediteerd en wordt weergegeven in de lijst met uw licenties. Als je overlopende posten wilt overmaken naar je bonusportemonnee, moet je een uitbetaling bestellen.

Het opnemen van overlopende posten voor cashbacklicenties wordt betaald gedurende 120 kalenderdagen (elke 3 dagen) in gelijke delen van het opnamebedrag.

 

U kunt de licentiekosten op elk gewenst moment retourneren. Wanneer u een terugbetaling van de licentiekosten aanvraagt, worden alle overlopende posten (overlopende posten onder deze licentie en verwijzingsbonussen) hiervan afgetrokken en wordt het saldo binnen 20 werkdagen teruggegeven aan de Transaction Wallet. Tegelijkertijd ontvangt u geen overlopende posten meer voor deze licentie. U kunt uw verzoek om terugbetaling van de licentiekosten niet annuleren.

De licentiekosten kunnen worden opgegeven in veelvouden van 10 en niet minder dan 50